Landeli Group avasi uuden biokaasua käyttävän energiakeskuksen ja keskittää toimintoja Huittisiin

Landeli Group Oy otti loppuvuonna 2022 tuotantokäyttöön Huittisten uudistetun energiakeskuksen. Tehtaan tarvitsema prosessihöyry tuotetaan nykyisin polttoöljyn sijaan biokaasulla, jota tuotetaan muun muassa elintarviketeollisuuden sivuvirroista, kiertotalouden hengessä.

Osana voimakasta kehittämistyötä synergiaetujen ja ympäristöystävällisyyden eteen Landeli Group Oy on myös myynyt Liedossa sijaitsevan tuoreen lihan käsittelylaitoksen. Liedon prosessit siirretään Huittisten toimitiloihin vuoden 2023 viimeisen kvartaalin aikana. Kaikki nykyiset alihankintasopimukset pysyvät Landelin puolesta voimassa ja Liedon henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuutta työskennellä konsernin muissa toimipaikoissa. 

Monen tuotteen kohdalla yhden katon alle siirtyminen tarkoittaa asiakkaille jopa 24 tuntia parempaa tuoreutta, kun tuotantoon käytettävät raaka-aineet saadaan yhden tehtaan alueella jalostukseen entistä nopeammin. Tulevaisuudessa Landeli Group oy jatkaa investointeja muun muassa kylmätekniikan uudistamisella.